► Консультування з усіх видів податків та податкової звітності.

Професійні консультації з питань бухгалтерського обліку дадуть можливість у стислі терміни вирішити ваші проблеми і відповісти на всі питання, що виникають у процесі фінансово-господарської діяльності стосовно будь-якого виду податків чи форм податкової звітності.

Необхідність у бухгалтерських консультаціях особливо гостро відчувається при нестандартних, нетипових або незнайомих ситуаціях, коли терміново потрібно вирішити питання, а час на пошуки відповіді у різних джерелах інформації вкрай обмежений.

Надання бухгалтерських консультацій може здійснюватися на постійній (абонементній) основі або одноразово (за необхідності).

Гарантії обґрунтованості та відповідності бухгалтерських консультацій чинним законодавчим нормам – запорука високого професіоналізму і великого досвіду роботи наших фахівців.

 Ведення бухгалтерського обліку:

 • ведення обліку діяльності суб’єкта господарювання;
 • перевірка наявності, правильності оформлення і відповідності первинних облікових і податкових документів вимогам чинного законодавства україни;
 • складання облікових і податкових документів та формування відповідних реєстрів;
 • нарахування та облік податків та інших обов’язкових платежів;
 • нарахування заробітної плати та податків;
 • оформлення банківських і касових операцій;
 • ведення аналітичного і синтетичного обліку господарських операцій;
 • складання бухгалтерської та податкової звітності, подання звітності до відповідних державних органів.

 

► Податкове планування

 • вивчення особливостей оподаткування сфери діяльності клієнта;
 • аналіз та оцінка дієвих схем оподаткування;
 • усунення помилок у податковому обліку та звітності;
 • розробка нової моделі сплати податків;
 • експертні висновки щодо спірних питань сплати податків;
 • консультації з оптимізації податків окремих господарських операцій;
 • проведення аудиту;
 • консультації з питань усунення подвійного оподаткування.

 

► Оптимізація оподаткування

 • перевірка схем оподаткування вашого підприємства;
 • усунення системних помилок у податковому обліку та забезпечення необхідної якості первинних документів;
 • законна мінімізація податків – розробка нової моделі сплати податків та реформування договірної бази і облікової політики;
 • консультації з оподаткування окремих господарських операцій;
 • експертні висновки з неврегульованих законодавством або спірних питань оподаткування;
 • консультації про порядок обчислення і сплати податків і зборів;
 • консультації з питань усунення подвійного оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
 • оцінка ризиків при застосуванні оптимізаційних схем.

 

► Спори з контролюючими органами. 

 • аналіз рішення про призначення податкової перевірки і рішення про притягнення до податкової відповідальності; 
 • підготовка заперечень на акт податкового органу і оспорювання нелегітимного акта; 
 • підготовка заяви про скасування рішення контролюючого органу; 
 • представництво інтересів платника податків в суді; 
 • направлення до податкового органу заяви про відшкодування (заліку) зайво сплачених сум податку; 
 • направлення до вищестоящої податкової інспекції скаргу про бездіяльність нижчестоящої податкової інспекції.

► Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та податкове планування:

 • детальне вивчення специфіки діяльності вашого підприємства в момент організації;
 • аналіз податків, що підлягають оплаті, їх кількісну оцінку;
 • розробка оптимальних законних схем оподаткування;
 • розробка основних принципів і методів ведення бухгалтерського та податкового обліків, які знаходять своє відображення в обліковій політиці вашої організації для цілей бухгалтерського і податкового обліку;
 • розробка інструкції щодо документального оформлення всіх складових бухгалтерського та податкового обліку відповідно до законодавства;
 • вдосконалення структури бухгалтерської служби на підприємстві, розробка регламентів діяльності працівників бухгалтерської служби;
 • аналіз, формалізація, організація, оптимізація системи документообігу на підприємстві, включаючи розробку регістрів податкового обліку і додаткових регістрів бухгалтерського обліку;
 • оптимальна, з точки зору використання робочого часу, організація бухгалтерського обліку шляхом його автоматизації.
 • вивчення особливостей оподаткування сфери діяльності клієнта

 

► Відновлення обліку

 • метою повного або часткового (по розділах) відновлення бухгалтерського обліку є приведення в порядок всіх документів підприємства відповідно до вимог чинного законодавства україни.
 • для мінімізації небажаних фінансових наслідків, пов’язаних з порушеннями законодавства в минулому, процедура відновлення бухгалтерського та податкового обліку супроводжується подачею уточнених податкових декларацій, виправлених форм бухгалтерської звітності.
 • відновлення бухгалтерського обліку означає відновлення синтетичних, аналітичних та податкових регістрів, звітності підприємства на основі повністю або частково наданих первинних документів, втрата яких пов’язана з переїздом організації або зміною бухгалтерів, з неналежним веденням обліку за певні періоди роботи підприємства тощо.
 • процедура відновлення бухгалтерського обліку дозволяє за наявними первинним документам відновити синтетичні та аналітичні бухгалтерські та податкові регістри, а також звітність організації за минулі періоди.

Податкове планування й оптимізація оподатковування більш тривалий і складний процес, який передбачає глибокий аналіз всієї діяльності підприємства, його системи оподаткування, документації, фінансових операцій тощо. Тому для організації цього процесу краще залучати фахівців – професіоналів своєї справи.