► Консультування клієнтів по юридичних питаннях з різних галузей права.
Консультуємо з будь-яких юридичних питань у різних галузях права (господарське, цивільне, міграційне, трудове, авторське, митне тощо). Надаємо юридичні консультації з урахуванням специфіки конкретної ситуації у найрізноманітніших формах - усно або письмово, у нашому офісі чи з виїздом в офіс клієнта.

► Реєстрація та перереєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 • підготовка установчих документів ( статут, засновницький договір тощо);
 • внесення змін або відновлення установчих документів;
 • легалізація в державних органах;
 • отримання виписки, витягу;
 • реорганізація юридичних осіб;
 • реєстрація філій та представництв іноземної компанії;
 • ліквідація;

 

► Юридичні послуги, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю суб’єкта господарювання.

 • переговори з представниками фінансових установ з метою захисту інтересів клієнта;
 • розробка схем і програм інвестиційної діяльності. Консалтинг інвестиційної стратегії;
 • юридичний супровід угод з виїздом в офіс клієнта чи на місце укладання угоди (купівля-продаж, оренда, підряд тощо);
 • організація ведення спільної діяльності підприємств;
 • акредитація юридичних осіб на митниці;
 • допомога в організації кадрової роботи;
 • сертифікація товарів.

 

► Юридичні послуги у сфері трудового права

Для роботодавця:

 • постановка кадрового обліку;
 • розробка посадових інструкцій, трудових договорів;
 • рекомендації щодо документального оформлення прийому на роботу та звільнення;
 • підготовка необхідних для роботи документів (форми наказів про прийом, звільнення, переведення, відпустки, відрядження, посадові інструкції, трудові договори, договори про повну матеріальну відповідальність, журнали обліку);
 • юридичний супровід трудових спорів;

Для працівника:

 • стягнення заборгованості по заробітній платі;
 • оскарження незаконного звільнення та поновлення на роботі;
 • трудові спори щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • трудові спори при переведенні на іншу роботу;
 • укладення, зміна, оспорювання, розірвання трудових контрактів;
 • стягнення оплати за час вимушеного прогулу;
 • стягнення заробітної плати, компенсацій, невиплачених при звільненні працівника;

 

► Консультації та послуги щодо питань ліцензування.

 • туроператорська діяльність;
 • ліцензії по транспортних перевезеннях;
 • працевлаштування громадян України закордоном;
 • медична практика;
 • отримання дозволів на початок роботи (пожежна інспекція, санітарно-епідеміологічна служба тощо);
 • інші ліцензії для здійснення ліцензованої діяльності;

 

►Юридичні послуги з питань цивільного права

 • представлення інтересів при ДТП (з виїздом на місце пригоди);
 • консультування з питань спадкування, розірвання шлюбу, стягнення аліментів тощо.

► Юридичні послуги у сфері природоресурсного права та енергетичних систем.

Даний напрямок діяльності нашої Компанії є пріоритетним і ексклюзивним. Наші фахівці володіють унікальними знаннями та досвідом захисту інтересів і юридичного супроводу ведення бізнесу у сфері ресурсокористування.

 • усні та письмові консультації;
 • висновки і заключення з питань ведення бізнесу у сфері ресурсокористування (геологічна розвідка, видобуток корисних копалин – нафти, газу, руд);
 • юридична допомога в отриманні спеціальних дозвільних документів для ведення бізнесу в цій сфері;
 • правовий супровід та розробка схем ведення бізнесу в сфері; ресурсокористування та багато іншого.

 

► Юридичні послуги з міграційних питань

 • отримання ідентифікаційних номерів для іноземних громадян;
 • отримання довідки про відсутність судимості для іноземних громадян;
 • підготовка документів на отримання та продовження дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні;
 • оформлення тимчасової посвідки на перебування в Україні;
 • оформлення запрошення для прибуття в Україну;

 

► Право інтелектуальної власності

 • реєстрація торговельних марок (знаків для товарів і послуг);
 • реєстрація доменних імен;
 • реєстрація авторського права;
 • реєстрація патентів на винаходи та корисні моделі;
 • складання ліцензійних договорів та  договорів про передачу прав;
 • інтелектуальної власності;

 

► Спори з контролюючими органами

 • представлення інтересів Вашого суб’єкта господарювання при проведенні заходів державного нагляду (перевірок) державними органами (ДФС, управління захисту прав споживачів, КРУ, правоохоронними органами (ОБЕП, СБУ, Прокуратура  тощо);
 • правова оцінка документів та інформації, яка надається уповноваженою особою при проведенні заходів державного нагляду (перевірок) державними органам;
 • складання висновку про ризики і перспективи справи;
 • оскарження актів (рішень) державного нагляду;
 • оскарження дій і / або бездіяльності посадових осіб державного нагляду;
 • юридичний супровід справи в судах різних інстанцій;
 • правове сприяння при виконанні судового рішення;
 • захист інтересів клієнта у випадку кримінальних і адміністративних справ, які виникли в результаті проведення перевірок органами державного нагляду.

 

► Судовий захист.

 • складання процесуальних документів;
 • представництво в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій, господарському суді, адміністративному суді, міжнародному комерційному арбітражі;
 • ведення справ по адміністративних правопорушеннях;
 • представництво в місцевих органах влади, виконкомах, податковій службі та інших державних органах;
 • оскарження рішень прийнятих місцевими органами влади, виконкомами, податковою службою та іншими державними органами;
 • представництво і захист інтересів клієнта на підприємствах, установах, організаціях, у представництвах іноземних компаній (переговори, переддоговірні розбіжності, тлумачення договорів тощо).

Абонентське юридичне обслуговування Клієнта.
Це комплексне обслуговування, яке надасть можливість мінімізувати можливість виникнення проблем у веденні вашого бізнесу, оскільки весь процес юридичного обслуговування ми ведемо самі. Конкретний перелік послуг абонентського обслуговування може бути узгоджений з кожним Клієнтом індивідуально, згідно специфіці його діяльності.